Laatste nieuws
 
 
  Achtergrondartikelen  

Rabobank publiceerde half oktober een nieuwe Sectorprognose en ook de geactualiseerde versie van haar ‘Cijfers en Trends' over negentig branches in het Nederlandse bedrijfsleven. De grafische industrie lijkt zich dit jaar - heel voorzichtig - even te herstellen.

Door onze redactie

Volgens Rabobank is het Nederlandse bedrijfsleven ‘relatief goed' uit de recessie van 2009 gekomen. De sector ‘Industrie', waartoe ook de grafische industrie wordt gerekend, heeft in het eerste halfjaar van 2011 goed gepresteerd, schrijft de bank, maar: "In de tweede helft begon de motor achter het herstel, de groei van de wereldhandel, echter te haperen". Dat blijft in 2012 zo, en ook de binnenlandse vraag blijft vooralsnog beperkt: "Cruciaal is daarom dat bedrijven hun innovatie-inspanningen op peil houden. Met nieuwe producten of productgeneraties kunnen zij
extra vraag genereren én hun marktpositie versterken."

Lichte stijging
De Sectorprognose voorspelt voor de ‘Industrie' als geheel een omzetgroei van 5,8% in 2011, na de plus van 11,2% van vorig jaar (jaar-op-jaar groei). Uit de geactualiseerde ‘Cijfers en Trends'-editie over de grafische industrie blijkt echter dat die trends grotendeels aan deze branche voorbij gaan: "De omzet in de grafische industrie liet na twee jaren van krimp ook in 2010 weer een daling zien van 5,3%." Toch is er voorzichtig goed nieuws, meent de Rabobank: "In de eerste twee kwartalen van 2011 steeg de omzet licht. Wij verwachten dit ook voor de tweede helft van 2011." En er wordt ook nog als ‘positief' genoteerd  dat de export in 2010 met 9,0% toenam - maar het zal gezien de al eerder geconstateerde ‘haperende groei in de wereldhandel' wel lastig worden die lijn vast te houden.

Uit de pas
In de in mei van dit jaar verschenen GOC-uitgave "Grafimedia in Cijfers" werd al eens inzichtelijk gemaakt hoe de omzetontwikkelingen in de grafische industrie al sinds 2001 uit de pas loopt met die van de Nederlandse industrie als geheel. Pas in 2005 haakt de grafische omzet voorzichtig aan bij de stijgende trend die de industrie al sinds 2003 inzette. Als in 2008 de industrie de eerste klap krijgt, heeft de grafische branche die dalende lijn al in 2007 weer ingezet. "Grafische bedrijven zijn sterk conjunctuurgevoelig", stelt Rabobank in haar ‘Cijfers en Trends' dan ook vast.

Omzet
Toch is het interessant bij deze omzetontwikkelingen in de grafische industrie vast te stellen dat de totale omzet weliswaar daalt, maar het aantal bedrijven dat die omzet realiseert daalt ook stevig. In 2010 komt de totale omzet in de grafimediabranche volgens het GOC uit op 7.035.000.000 euro; in bijvoorbeeld 2008 was dat nog 7.700.000.000 euro. Maar delen we die miljarden op de bedrijven die het maakten (respectievelijk 2.298 en 2.578), dan nam de gemiddelde omzet per bedrijf zelfs iets toe.

Innovatie

Rabobank waarschuwt: "De dalende omzet in combinatie met een minder sterke daling of zelfs stijging van de productievolumes duidt op prijsconcurrentie." Om de oproep uit de Sectorprognose - om de innovatie-inspanningen op peil te houden en met productvernieuwingen te komen - naar de grafische industrie te vertalen noemt de bank een aantal mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld: "Het variabel drukken, crossmediacombinaties en inzet van nieuwe media hebben potentie." Ook kan worden gedacht aan "doelgericht drukken, wat zich uit in kleinere oplages" en aan "samenwerken met de creatieve industrie".

Ontzorgen
De Rabobank besluit: "Kansen liggen in het inspelen op de behoefte aan maatwerk van klanten en het ontzorgen van de klant door hem activiteiten uit handen te nemen. Voorbeelden van het ontzorgen van de klant zijn kortere levertijden, aangepaste producten, aanvullende diensten, multimediale concepten, vormgeving, marketing en aftersales." Maar die conclusies stonden er vorig jaar in exact dezelfde bewoordingen ook al.

Prognose
Opvallend afwezig is een prognose voor de grafische industrie in 2012. In de ‘Cijfers en Trends' uitgave van oktober 2010 meldde Rabobank nog: "Voor 2011 verwachten wij stabilisatie tot een lichte groei." Die voorspelling lijkt nu uit te komen en daar laat de bank het nu kennelijk graag even bij - de blik reikt deze keer tot het eind van dit jaar.

Plaats op:
Datum: 25 oktober 2011
Gerelateerde artikelen  
18-12-2012 Achtergrondartikelen Rabobank’s visie op de branche
06-06-2011 Achtergrondartikelen Opklaringen op de grafische buienradar
28-02-2012 Achtergrondartikelen Balanceren op de nullijn
14-11-2011 Nieuws Control Media Gazelle en Ambassadeur Grafische Industrie 2011
12-07-2012 Achtergrondartikelen In Duitsland schijnt de zon wel
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,14 seconden.