Laatste nieuws
 
 
  Achtergrondartikelen  

In 2007 kondigde milieuminister Cramer aan dat de rijksoverheid in 2010 ‘100% duurzaam' wilde inkopen. Ook voor papier en drukwerk werden criteria opgesteld. Eind vorige maand maakte staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) bekend die doelstelling inderdaad (nagenoeg) gehaald is: het rijk realiseerde 99,8% duurzaam inkopen.

Door onze redactie

Aanbevelingen en criteria

Na de aankondiging, in 2007, van het voorgenomen duurzaamheidbeleid van de overheid werd er hard gewerkt aan het opstellen van duurzaamheidcriteria voor allerlei verschillende productcategorieën. De grafische industrie keek er, toch al druk met chemieloze ctp en FSC-papier, halsreikend naar uit. Toen ze halverwege 2008 bekend werden gemaakt vielen de eerste ‘Aanbevelingen' niet overal in goede aarde: drukwerkinkopers kregen tips als "Vervang drukwerk door elektronische communicatie", "Maak gebruik van een minimaal aantal kleuren" en "Kies ervoor drukwerk niet te veredelen". Maar na dit vrijblijvende gedeelte bleken de criteria, die bij aanbestedingen extra punten opleveren, de lat eigenlijk niet veel hoger te leggen dan de geldende praktijk in veel drukkerijen.

Laag ambitieniveau
Natuurlijk moest het papier aan de gebruikelijke certificaten voldoen (FSC, en later werd ook PEFC daaraan toegevoegd). Maar in de specifieke criteria voor ‘Papier' werden bijvoorbeeld geen eisen gesteld aan de CO2-impact ‘vanwege het gebrek aan een eenduidige meetlat'. Dit tot teleurstelling van menig betrokkene uit de papierbranche, zoals milieudeskundige Gert Rieder verwoordde: "Dit is te weinig, we kunnen veel beter." Ook onder vooruitstrevende drukkers was er wel kritiek te beluisteren op het lage ambitieniveau: het verplichten van ‘bio-inkten' werd niet zinvol geacht en ook ‘waterloos offset' behoorde niet tot de eisen.

100 Procent
Het wekt dus eigenlijk nauwelijks verwondering dat de overheid erin slaagde voor 100% duurzaam drukwerk en duurzaam papier in te kopen, zoals blijkt uit de net verschenen ‘Monitor Duurzaam Inkopen 2010'. Dat lukte in vrijwel alle categorieën, behalve voor ‘Buitenlandse dienstreizen' (0%), ‘Externe Vergaderfaciliteiten (0%) en ‘Dienstauto's' (99%).

Ruimschoots overtroffen

Maar de doelstellingen van de overheid reikten in 2007 al verder. Ook bijvoorbeeld provincies, gemeenten en onderwijsinstellingen werden geacht in 2010 duurzamer in te kopen. De gestelde doelen van respectievelijk 50%, 75% en 50% (in 2012) werden vorig jaar al ruimschoots overtroffen. Uit de Monitor blijkt dat ‘Papier' vrijwel overal volledig volgens de opgestelde duurzaamheideisen wordt ingekocht - dat percentage ligt alleen bij de MBO-opleidingen opvallend genoeg kennelijk nog op 0%. Ook ‘duurzaam drukwerk' lijkt al gemeengoed geworden - alleen gemeenten met minder dan 100.000 inwoners scoren laag (7%) en ook op Hogescholen (71%) en het MBO (85%) is nog ruimte voor groei.

Grafische CO2 calculator

Het KVGO verwachtte in 2008 dat de overheidscriteria ook hun invloed zouden hebben op de private sector. Hoewel het onduidelijk is of de vraag naar duurzaam drukwerk in Nederland inderdaad over de volle breedte is gestegen, staat wel vast dat de grafische industrie ondertussen niet heeft stilgezeten. Het aantal milieukringen, waarin grafische bedrijven op regionaal niveau kennis en ervaring op milieugebied uitwisselen, nam de afgelopen jaren snel toe. En de Stichting Certificatie Grafimedia Branche (SCGM) vertaalde de internationale ISO 26001 richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen naar een erkende MVO-norm voor de grafische industrie. Bovendien zal het KVGO op korte termijn de online versie lanceren van de in internationaal samenwerkingsverband ontwikkelde CO2-calculator voor grafische bedrijven. Om in aanmerking te komen voor het gebruik van deze CO2 calculator zal het bedrijf op moeten gaan voor het Carbon Foot-Print Media Certificaat. Deze certificering zal door de SCGM worden verzorgd.

Innovatieve koplopers

Tegelijk met het verschijnen van de Monitor bood het Nederlandse bedrijfsleven de staatssecretaris een advies aan om tot een nieuwe aanpak te komen voor een meer ambitieus duurzaam inkoopbeleid. Volgens de betrokken organisaties (o.a. VNO-NCW en MKB Nederland) biedt duurzaam inkopen door de overheid kansen om tot verduurzaming te komen. Zij zijn echter van mening "dat de wijze waarop dit nu is vormgegeven eerder een rem is op verduurzaming dan een stimulans. In de huidige praktijk nemen overheidsorganisaties vaak minimale duurzaamheidseisen over zonder de strategische mogelijkheden van duurzaam inkopen te benutten."
De nieuwe aanpak zou moet leiden "tot meer duurzaamheidwinst, beloning voor innovatieve koplopers en minder administratieve lasten." De grafische industrie lijkt er in ieder geval al klaar voor.

 

Plaats op:
Datum: 19 juli 2011
Gerelateerde artikelen  
11-06-2013 Achtergrondartikelen Rotaform Document Services behaalt certificaat Duurzaam Inkopen Overheid
21-08-2013 Achtergrondartikelen Duurzaam dilemma: drukwerk of elektronische communicatie
13-03-2012 Nieuws Milieucertificatie dubbelslag voor Drukkerij Hazenberg
18-10-2012 Achtergrondartikelen EU Eco label stelt hoge eisen aan groen drukwerk
25-09-2012 Nieuws EU Eco label stelt hoge eisen aan groen drukwerk
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,17 seconden.