Laatste nieuws
 
 
  Achtergrondartikelen  

De Koninklijke KVGO publiceerde in de vorige week verschenen editie van haar maandelijkse ledenmagazine ‘Kernnieuws' de eerste resultaten van de Arbeidsmarktenquête van het GOC. De resultaten van de grafische branche blijken ook vorig jaar "aan de magere kant" gebleven: een op de drie ondernemers schrijft nog altijd rode cijfers.

KVGO voorpublicatie
Vooralsnog moeten we het overigens nog even doen met deze voorpublicatie - het volledige cijfermateriaal is bij het GOC nog niet beschikbaar. Het KVGO schrijft dat het ‘de jaarlijkse Arbeidsmarktenquête van het GOC' betreft, waaraan nu ‘voor het eerst enkele vragen over de economische gang van zaken' zijn toegevoegd: "Dat gedeelte komt daarmee in de plaats van de Enquête Economische Ontwikkeling [EEO] die voorheen in opdracht van het KVGO werd uitgevoerd door het Dienstencentrum".

Branchebarometer
Daarmee lijkt dus ook de EEO - de branchebarometer die ruim een kwart eeuw de stemming onder grafische ondernemers peilde - zelf het slachtoffer te zijn geworden van de financiële crisis. En ook de jaarlijkse uitgave ‘Grafimedia in Cijfers' van KVGO en GOC (die in juli 2009 voor het laatst verscheen) is nu kennelijk opgegaan in de ‘Arbeidsmarktenquête'. De resultaten van het onderzoek laten zich daardoor wellicht wat lastiger vergelijken met voorgaande jaren, maar de trend blijft helaas vrijwel ongewijzigd: "Nog geen tien procent van de bedrijven heeft duidelijk positieve resultaten neergezet."

Bedrijfsresultaat
Toch nog maar even terug naar die allerlaatste EEO, waarvan de resultaten ruim een jaar geleden door de KVGO bekend werden gemaakt: "56 Procent van de respondenten heeft 2009 met verlies afgesloten. Dat is ruim twee keer zo veel als in 2008 en ook aanzienlijk meer dan in de twee jaren daarvoor. Een kwart van de deelnemende ondernemingen heeft een sterk negatief bedrijfsresultaat. Bij tweederde van de ondernemingen is het bedrijfsresultaat slechter uitgekomen dan in het voorafgaande jaar."
"Net als in vorige jaren tonen de bedrijven zich in de enquête desondanks ook deze keer gematigd optimistisch over de ontwikkelingen in 2010. Gemiddeld denkt men de omzet met 4,3 procent op te kunnen voeren terwijl zes op de tien ondernemers van een positief bedrijfsresultaat uit durven gaan."

Onverbeterlijke optimisten
KVGO-directeur Fons Bakkes noemde grafische ondernemers bij het zien van die voorspellingen over 2010 "onverbeterlijke optimisten". En hij kreeg gelijk: als 6 op de 10 een positief bedrijfsresultaat denkt te kunnen behalen en uiteindelijk slaagt daar nog niet 1 op de 10 in, dan gaat er iets mis met het verwachtingspatroon. Natuurlijk: het zit economisch niet mee. Maar hier is toch meer aan de hand. Zoals Bakkes in ‘KernNieuws' stelt: "De economie groeit wel, maar te weinig voor herstel van de grafische markt".

Creatieve industrie
Het nieuwe cijfermateriaal, waarbij de grafimediabedrijven worden afgezet tegen branchegenoten uit de ‘creatieve industrie', laat zien dat grafische bedrijven eind 2010 de slechtste werkgelegenheidsontwikkeling vertoont: slechts 6 procent heeft een groeiend personeelsbestand, terwijl ruim 30 procent krimpt. De ‘grafimedia' is ook hekkensluiter als het om het bedrijfsresultaat in 2010 gaat: 30 procent zit in de rode cijfers. 25 Procent van de grafimedia ondernemers noteerde bovendien een verslechtering ten opzichte van het resultaat in 2009.

Grote bedrijven
Het GOC tekent bij de nu gepubliceerde gemiddelden nog aan dat de resultaten vooral bij grote bedrijven (met meer dan 100 werknemers) positief uitvallen: meer dan 90 procent van deze bedrijven scoorde betere cijfers in 2010 dan in 2009. Bij (zeer) kleine en middelgrote ondernemingen is dat hooguit 50 procent. Volgens de laatst bekende gegevens (‘Grafimedia in Cijfers' 2009) bestaat de branche "voor een groot deel uit kleine en middelgrote bedrijven. Bijna tweederde van de bedrijven telt minder dan 10 personen en slechts 45 bedrijven hebben meer dan 100 mensen". En dat was nog voor het Thiemegroep-debacle in 2010...

Gaming
Volgens Fons Bakkes is "wachten tot alles weer goed komt een onbegaanbare weg". Herstructureren lijkt het devies: "In de grafische branche zitten we met het probleem dat een deel van ons werk verdwijnt naar andere disciplines binnen de communicatiesector." Wie naar de grafieken in ‘Kernnieuws' kijkt zal wellicht de ‘gaming'-discipline eens willen overwegen: bijna 65 procent van de bedrijven daar zag het bedrijfsresultaat ten opzichte van 2009 verbeteren en bijna 80 procent noteerde in 2010 dan ook een licht tot sterk positief resultaat. Nadeel van de sterk groeiende ‘gaming'-markt is dan weer wel het hoge percentage bedrijven met vacatures: bijna 30 procent is op zoek naar medewerkers, tegen een kleine 7 procent in de grafimedia. Dat dan weer wel...

Door onze redacteur

 

 

 

 

Plaats op:
Datum: 10 mei 2011
Gerelateerde artikelen  
06-06-2011 Achtergrondartikelen Opklaringen op de grafische buienradar
01-09-2011 Achtergrondartikelen Het planbord bij de buren
13-06-2012 Achtergrondartikelen Nederland - Polen
25-10-2011 Achtergrondartikelen Rabobank legt industrie langs de lat
04-07-2011 Achtergrondartikelen Helpt een heffing op Chinees papier?
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,14 seconden.