Laatste nieuws
 
 
  Achtergrondartikelen  


Veel ondersteunende functies in online

werkomgeving met Azure en Office 365

Veel informatiemanagers en security officiers zijn druk bezig met en liggen waarschijnlijk nu al wakker van de 25 mei 2018. De deadline om alles op orde te hebben voor de Algemene Wet Gegevensbescherming. Druk, druk, druk, maar waarom eigenlijk? Wat veel gebruikers namelijk niet beseffen is dat binnen bijvoorbeeld de Microsoft Office 365 omgeving al veel functies aanwezig zijn die je direct compliant maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ofwel de General Data
Protection Regulation, GDPR).

Van de redactie

Deze online werkomgeving, waar dus ook veel informatie via andere stakeholders wordt vastgelegd (capture), gedeeld (share), bewerkt & verwerkt (process) wordt steeds meer gemeengoed. ‘Maar dat de AVG daarin al nagenoeg helemaal is meegenomen als basisvoorwaarde, heeft bijna niemand in de gaten’, aldus Lourens Siderius, Business Development Manager bij ETTU. Als gebruiker is het soms wel lastig om die instellingen in te regelen, maar meestal komen ze er wel uit, en anders is het voor een IT’er is dat geenszins een ingewikkeld verhaal. ‘Het is weliswaar veel techniek, maar een groot deel van die techniek zit in de software verscholen, onder het daadwerkelijke gebruikersoppervlak. Daar heeft de gebruiker dus weinig erg in. Niettemin kun je je als organisatie veel extra werk besparen, bijvoorbeeld om te kunnen voldoen aan de AVG en als het gaat om beveiliging van (al dan niet) vertrouwelijke bedrijfsinformatie, door die onderliggende technologie – letterlijk - te activeren.’Toenemende mobiliteit
Steeds meer medewerkers zijn onderweg, gebruiken mobiele apparaten en maken gebruik van online werkomgevingen, zoals Microsoft Office 365 en/of het cloud-platform Microsoft Azure. ‘Dergelijke omgevingen maken het makkelijker om met elkaar te werken. Medewerkers worden niet alleen steeds mobieler, maar werken ook steeds vaker in wisselende samenstellingen met andere medewerkers en/of externen. Tussen al die stakeholders wordt informatie uitgewisseld, bewerkt en verwerkt binnen het ‘online projectplatform’, zoals Azure. Onder het motto ‘niet mailen maar delen’ vindt daarin veel uitwisseling van informatie plaats, zonder dat deze nog de hele doorloop van digitalisering, herkenning en verwerking hoeft te doorlopen. Wat veel gebruikers niet weten, is dat daarvoor een zogenaamd Compliance Center beschikbaar is. Allerlei zaken met betrekking tot de AVG, zoals precies weten hoe en waar en voor wie specifieke informatie toegankelijk is etc., zijn allemaal via dat Compliance Center in te stellen. Dat maakt het plaats- en tijdonafhankelijk werken een stuk eenvoudiger en vooral veiliger. Informatie kan onderweg prima worden aangevuld, bewerkt, toegevoegd, beschikbaar gemaakt voor (delen van) groepen en ga zo maar door. Volledig gecontroleerd door de instellingen in het Compliance Center, aangevuld met bijvoorbeeld functionaliteit als Enterprise Mobility Security (EMS). Daarmee kan informatie die binnenkomt langs zo’n online werkomgeving direct worden herkend als zijnde gevoelig, omdat er een BSN-nummer in staat o.i.d.. Automatisch worden daar dan de vereiste protocollen aan gekoppeld: encryptie en/of een melding zodra iemand gebruik wil maken van die informatie. Er vindt dus kwalificatie op informatieniveau plaats. Het systeem houdt ook bij welke informatie zich waar bevindt.  Neem als simpel voorbeeld scholieren of studenten die vaak samenwerken in groepsverband. Gevoelige informatie zouden examens kunnen zijn die worden gedownload en gedeeld. Die downloadfunctie bijvoorbeeld is uiteraard niet voor iedereen weggelegd. Er kan zelfs een tijdslot worden toegepast op specifieke informatie, waarmee die maar een beperkte tijd beschikbaar is voor geautoriseerde, bij het project aangesloten gebruikers. Een ander voorbeeld zijn aanbestedingen: ook die wil je niet zomaar  voor iedereen ter inzage hebben. Afscherming voor onbevoegde ogen voorkomt problemen achteraf.’

Online samenwerking
Volgens Siderius worden dergelijke werkomgevingen steeds meer gemeengoed. ‘Dat informatie – letterlijk - aan de deur van een organisatie binnenkomt en daar pas verwerkt moet worden voor verder gebruik, is niet meer van deze tijd. Althans, dat gaat met rasse schreden verdwijnen. Online samenwerkingsomgevingen worden met grote snelheid geaccepteerd en in gebruik genomen. We gaan meer toe naar een virtuele werkplek: waar je je ook bevindt, met een mobiel apparaat heb je toegang tot precies die informatie die voor jou is bedoeld. Je kunt ook alleen die informatie binnenhalen, vastleggen en bewerken etc. waartoe jij bent geautoriseerd. Dat moet veilig en vertrouwd. Dan is het wel prettig om te weten dat je alle relevante functies rondom informatie capture & processing inclusief delen en beveiligen direct voorhanden hebt. Dit is zoveel eenvoudiger en effectiever dan rondsturen van informatie – digitaal én fysiek - die vervolgens moet worden herkend en beschikbaar gesteld aan de juiste mensen in de juiste processen en in de omgeving of werkbak van de betrokkene. Hier wisselen de gebruikers alleen maar digitale informatie met elkaar uit. En laten we wel zijn: nagenoeg alles is al digitaal, dus waarom zouden we die dan eerst weer op papier vastleggen, om het ergens anders weer te laten digitaliseren, met gevaar op allerlei mogelijke fouten.’Monitoren en rapporteren
Informatie die een projectomgeving binnenkomt, inclusief alles wat daarbij hoort en wat ermee gebeurt, wordt via Microsoft Azure vastgelegd en gevolgd. Siderius: ‘Alles is te volgen: om welke informatie het gaat, wat gebruikers daarmee doen, wie die gebruikers zijn, welke rol ze hebben, wat ze met specifieke informatie doen, welke informatie ze toevoegen etc. Er is ID-management, zodat niet iedere willekeurige gebruiker ‘zomaar’ in deze projectomgeving kan ‘rondneuzen’. Kortom, er is volledige traceability als het gaat om de gebruikers, de processen en de data. Het voldoen aan wet- en regelgeving De AVG speelt daarin een belangrijke rol. Dat is cruciaal omdat, zoals al gememoreerd, werknemers steeds mobieler worden en dus onderweg informatie vastleggen en ‘processen’. Je kunt zo perfect alle inkomende (en rondgaande en uitgaande) informatiestromen in de gaten houden, inclusief alles wat er in de tussentijd mee gebeurt.’

Onbekend
Eigenlijk zijn maar weinigen op de hoogte van al deze geavanceerde functionaliteit, ziet Siderius. ‘Dat is jammer, want het scheelt een organisatie in ieder geval veel kopzorgen en waarschijnlijk onnodige investeringen om te kunnen voldoen aan deze privacywetgeving. De complexiteit van ons werk, van de manier waarop mensen samenwerken en wat de consequenties daarvan zijn, neemt alleen maar toe. Wie een goede basis kiest, de juiste combinatie van bijvoorbeeld Azure als cloud platform, EMS voor ondersteuning van de mobiliteitsstrategie, met daarop Office 365, beschikt echter al over zoveel standaardfunctionaliteit, dat je je met recht kunt afvragen of het voldoen aan de AVG nu werkelijk zo ingewikkeld en zoveel werk zou moeten zijn…’
Beeld: Ettu

Plaats op:
Datum: 14 augustus 2018
Bron: DocumentWereld / Magazine EIM professional
Gerelateerde artikelen  
31-07-2018 Achtergrondartikelen Vertrouwd en betrouwbaar samenwerken, aangestuurd door intelligente technologie …
08-08-2018 Achtergrondartikelen Willen we het eigenlijk wel… die IoT-tunnel?
20-08-2018 Achtergrondartikelen Het gaat niet om wáár het is, maar om wát het is
17-04-2019 Achtergrondartikelen Samenwerken bestaat grotendeels uit communiceren
28-08-2018 Achtergrondartikelen Smartphone als mobiele werkplek en aanjager van de digitale economie
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,15 seconden.